Lauko pedagogika

Vaikų lauko darželis (gamtos arba miško darželis) – vieta, kur vaikai beveik visą savo laiką aktyviai leidžia gryname ore ir gamtos apsuptyje.

Norime, kad kiekvienas vaikas pažintų gamtą, jaustųsi jos dalimi, suvoktų jos sezoniškumą ir nebūtų praradęs natūralaus noro tyrinėti, gebėtų adekvačiai įvertinti riziką, mokėtų bendradarbiauti, pasirūpinti savimi – būtų savarankiškas ir gebėtų padėti tiems, kurie yra šalia, būtų kūrybingas, nebijotų klysti ir turėtų sveiką savivertės jausmą.

Vienas iš pagrindinių ugdymo principų mūsų darželyje yra pasitikėjimas prigimtiniu vaiko troškimu pažinti supantį pasaulį bei mokytis. Esame įsikūrę tokioje aplinkoje, kuri žadina vaiko aktyvumą, padeda skleistis jame slypintiems gebėjimams. “Lizdelyje” vystomi vaiko fiziniai, emociniai ir vertybiniai poreikiai, ruošiant jį kitiems gyvenimo etapams.

Per daugiau kaip 20 metų Skandinavijoje ir pastaraisiais metais Jungtinėje Karalystėje atliktais tyrimais įrodyta, kad vaikų buvimas lauke visą dieną ir ištisus metus daro teigiamą įtaką jų mokymuisi ir vystymuisi. Apibendrinant sukauptą patirtį apie lauko darželius ir lauko pedagogiką apskritai galima drąsiai teigti, kad:

 • auga fiziškai aktyvesni ir tvirtesni – demonstruoja geresnę pusiausvyrą, vikrumą ir jėgą.

 • turi daugiau galimybių lavinti smulkiąją bei stambiąją motoriką.

 • rečiau serga, nes būnant lauke stiprėja sveikata ir imunitetas.

 • tampa saugesni juos supančioje aplinkoje, nes yra įtraukiami į rizikos vertinimo, prisiėmimo bei valdymo procesus.

 • auga sveikai, nes vieta, kurioje įrengtas lauko darželis yra natūralioje gamtoje, švaresnėje aplinkoje, tyresniame ore, naudojamos gamtinės priemonės, sveikiau maitinamasi

 • tampa žingeidesni, pastabesni, geriau sutelkia dėmesį nes juos supanti aplinka yra be galo turininga ir nuolat besikeičianti.

 • labiau pasitiki savimi dėl turimos didesnės laisvės, laiko ir daugiau erdvės mokymuisi, dėl didesnio savarankiškumo.

 • tampa emociškai tvirtesni, užmezga šiltesnius santykius, greičiau išsprendžia kivirčus, rečiau pasitaiko patyčių, nes būvimas gamtoje teigiamai veikia žmogaus nervų sistemą.

 • tampa kūrybiškesni, nes juos supa tikri gamtos kūriniai bei vaizduotę ir interpretaciją skatinančios priemonės.

 • išmoksta geriau pažinti mūsų planetą ir sudėtingus gamtos reiškinius.

 • sparčiau mokosi, nes viską patiria. Viena tikra trumpa patirtis atstoja tūkstantį faktų.

 • tampa rūpesningesniais, ją saugančiais ir puoselėjančiais, gamtos išteklius tausojančiais bei juos atkurti padedančiais žmonėmis.

Lauko darželyje vaikai lanko mišrias grupes – grupę sudaro vaikai nuo 2 iki 7 metų. Augdami įvairaus amžiaus grupėje, vaikai turi daugiau galimybių stebėti aplinkinius ir ugdyti platų spektrą kompetencijų.

Augdami mišriose amžiaus grupėse vaikai:

 • Vysto geranoriškumą, draugiškumą ir polinkį padėti vieni kitiems;

 • mažiau konkuruoja tarpusavyje ir turi mažiau drausmės problemų;

 • turi didesnę motyvacija ir pasitikėjimą savo jėgomis;

 • jaunesni vaikai mišriose grupėse mokosi iš vyresnėlių

 • vyresni vaikai įgyja socialines ir emocines kompetencijas;

 • intuityviai turi daugiau patirties ir supratimo apie skirtumus, susijusius su amžiumi;

 • mokosi formuoti įvairiapusiškus santykius, o tai yra itin svarbu socialinei vaiko raidai;

 • mokosi per pavyzdį, o pavyzdys itin inspiruoja fizinių galių vystymąsi;

 • sparčiai ir intensyviai lavėja vaikų kalba, gebėjimas klausytis.

Mūsų darželyje vaikams tenka patiems pasiruošti, sugalvoti kaip įgyvendinti savo sumanymus, paskui apmąstyti, ką pavyko padaryti ir taip tobulėti. Darželinukai ne skaito knygose apie laužo kūrimą ir imituoja veiksmą, bet iš tikrųjų išmoksta, prižiūrimi suaugusiųjų, jį sukurti, ne žaidžia namus, o sugalvoja, kaip tarp medžių pasistatyti tikrą namelį iš randamų priemonių gamtoje.

Kasdien darželyje kurstome vaikų smalsumą, leisdami patirti tikrus dalykus, o ne jų imitacijas. Patirtinis mokymasis leidžia vaikams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį. Teigiama, jog žmogaus atmintis fiksuoja tas patirtis, kurios sukelia emocijas – viena tikra trumpa patirtis atstoja tūkstantį faktų.

🌱 Kodėl lauke?

❓ D.U.K.

Kas yra lauko darželis?

Lauko darželis – tai netradicinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje vaikai visą arba didžiąją dalį dienos laiko aktyviai leidžia gryname ore ir gamtos apsuptyje: žaidžia, stato, karstosi, tyrinėja, klausosi, stebi, mokosi, ruošia maistą ir t. t. Čia vadovaujamasi nuostata, kad „nėra netinkamo oro, yra tik netinkama apranga“. Patalpų gali prireikti tik higieniniais tikslais ir tais atvejais, kai oro sąlygos tampa per sudėtingos.

Kas yra lauko pedagogika?

Lauko pedagogika – organizuotas ugdymo ir mokymosi procesas, įgyvendinamas lauke. Ši pedagogikos mokslo kryptis dažnai gali būti tapatinama su patyriminiu mokymusi, kurio tikslas išmokti tai, ką patiriame susipažindami su mus supančia aplinka. Šis metodas gali apimti tokias pačias ugdymo sritis kaip ir kitos ugdymo metodikos.

Kas yra ugdymas lauke?

Ugdymas lauke yra organizuotas ugdymo(si) ir mokymo(si) procesas, kuris peržengia uždarų patalpų ribas ir vyksta lauke, gamtoje. Ugdymo lauke metu gali būti pasitelkiamos ir kitos metodikos, nebūtinai lauko pedagogika, tačiau svarbu, kad ugdymas vyktų lauke. Dažnai gamtamokslinis ugdymas tampa neatskiriama ugdymo lauke dalimi, kadangi vaikai natūraliai susipažįsta su gamta ir jos stichijomis.

Kuo skiriasi „lauko pedagogika“ nuo „ugdymo lauke“?

„Lauko pedagogika“ atsako į klausimą KAIP yra vaikas ugdomas, o „ugdymas lauke“ atsako į klausimą KUR vaikas yra ugdomas. Ugdant lauke gali būtų vadovaujamasi Montessori, Valdorfo, Lauko pedagogikos principais arba jų visų sinteze: Montessori priemonės gali būti pagamintos iš gamtinių medžiagų ir pan.

Kokiais principais remiasi lauko pedagogika?

Pagrindinis lauko pedagogikos principas – ugdymo proceso perkėlimas į lauką, į atvirą erdvę, kurioje gali vykti integruotas, patyrimais grįstas ugdymas(is), glaudžiai susietas su mus supančiu pasauliu ir tarpusavio santykiais, ryšiu su gamta. Ugdymui siekiama pasitelkti kuo natūralesnes, gamtines priemones, prikelti nereikalingus ar išmetamus daiktus antram gyvenimui, juos paverčiant ugdymo priemonėmis.

Nuo kokio amžiaus vaikai gali būti ugdomi lauke?

Ribų buvimui lauke nėra. Jauniausias lauko darželio lankytojas Vilniuje prisijungė prie komandos, kai jam tebuvo vieneri metai ir keturi mėnesiai. Jis puikiai pritapo, ir tiek žiemą, tiek vasarą didžiąją dienos laiko dalį praleisdavo lauke. Atsakingų ir rūpestingų auklėtojų dėka, bet kokio amžiaus vaikas gali džiaugtis gamtos teikiamais malonumais ir ugdymo lauke privalumais.

Kokios oro sąlygos netinkamos ugdymui lauke?

Netinkamų oro sąlygų ugdymui lauke nėra, tačiau visada svarbiausia atsižvelgti į vaikų poreikius. Remiantis užsienio ugdymo lauke specialistų patirtimi, ikimokyklinio amžiaus vaikai lauke gali būti tiek, kol jiems yra smagu ir saugu ten būti. Jei vaikams pasidaro nebemalonu, per šalta, per drėgna, einama į vidų sušilti arba persirengti. Atskirais atvejais veikla gali būti tęsiama patalpose. Nors yra pavyzdžių, kuomet vaikai ugdomi lauke -20° C ir žemesnėje temperatūroje.